Begrepen

Wat is BELEEFHETINDEBIEB.nl

 

Visie

‘De Bibliotheek van de toekomst brengt mensen in contact met informatie, kennis en cultuur maar ook met elkaar.’

In onze ogen is de bibliotheek een bruisende en inspirerende plek, waar de bezoeker zich kan ontwikkelen en laten inspireren. Een plek waar de bezoeker kan studeren, werken en kennis delen. Een plek waar de bezoeker informatie krijgt over een rijk scala aan onderwerpen, op alle mogelijke manieren. Er zijn boeken en digitale bronnen, maar ook allerlei activiteiten zoals lezingen, films, workshops, cursussen, debatten en inloopmiddagen.

De bibliotheek kent niet alleen de fysieke en digitale bronnen, maar ook de mensen in de samenleving. De bibliotheek vormt daarmee een netwerk van mensen die samen werken, delen en creëren.

 

Om deze visie te ondersteunen, ontwikkelden wij dit webportal, waar ook andere bibliotheken bij aan kunnen sluiten. Het platform is opgebouwd uit drie modules:

•             Activiteitenmodule

•             Infopakkettenmodule

•             Kennispartnersmodule.

 

Activiteitenmodule

Activiteiten in bibliotheken variëren van lezingen tot workshops, informatiemarkten en cursussen over allerlei onderwerpen. Activiteiten worden georganiseerd in diverse interessegebieden, zoals: Wonen, Eten & Drinken, Gezondheid, Opvoeden, Kunst & Cultuur, Geloven, Uiterlijk, Recht, Werken, Computers, Reizen, Vrije tijd en Sport.

 

Wat kunnen lokale bibliotheken met deze module?

De activiteitenmodule wordt gevuld met alle activiteiten van alle deelnemende bibliotheken. In deze module worden de activiteiten gekoppeld aan infopakketten en kennispartners. Ook de kaartverkoop wordt via deze module verzorgd.

Lokale bibliotheken kunnen zich laten inspireren door de activiteiten in andere bibliotheken. Elke landelijke activiteit kan eenvoudig worden gekloond, aangepast en overgenomen op de eigen website. Natuurlijk kunnen ook eigen, nieuwe activiteiten worden ingevoerd. Deze zijn dan weer zichtbaar voor andere bibliotheken. Hierdoor ontstaat er een landelijke uitstraling op het gebied van activiteiten.

De bibliotheek kan elk gewenst ogenblik een overzicht uitdraaien van aangemelde deelnemers, de afhandeling is volledig geautomatiseerd.

Voor meer informatie neem contact op met BELEEFHETINDEBIEB.nl

 

Wat kunnen bezoekers  van de bibliotheek hiermee?

Bezoekers van de bibliotheek vinden op de website van hun eigen bibliotheek een overzicht met lokale activiteiten.  Het gebied kan worden vergroot om ook regionale of landelijke activiteiten te bekijken. Zij kunnen zich via de website eenvoudigweg opgeven voor een activiteit, betalen en kaartjes genereren.

 

Infopakketten

De infopakketten zijn compacte dossiers (ca. 500 stuks). Het gaat om informatie voor hobby, werk, actualiteit of gewone huis-tuin-en- keukenonderwerpen. Ieder infopakket bevat verwijzingen naar boeken, fulltext kranten- en tijdschriftartikelen, filmpjes, internetlinks, luisterfragmenten, adressen, brochures, lees-, kijk- en doetips. De bronnen zijn op betrouwbaarheid gecheckt door de redactie van Beleefhetindebieb.nl. Het publiek kan deze dossiers gratis raadplegen en leden van de bibliotheek kunnen de boeken direct reserveren en de artikelen full tekst downloaden. Voor overname van de artikelen zijn de rechten geregeld. Per jaar komen er ongeveer 100 infopakketten bij en gaan er 100 weer vanaf. De activiteiten van bibliotheken worden begeleid door infopakketten. Er is een sterke correlatie tussen het infopakket en de activiteit. Het gaat om een ‘hapklaar’ brokje informatie over het onderwerp.

 

Wat kunnen lokale bibliotheken met deze module?

Lokale bibliotheken kunnen zelf kiezen welke infopakketten zij willen weergeven op hun website. Ook kunnen zij verzoeken indienen voor het samenstellen van nieuwe pakketten over specifieke onderwerpen of behorende bij specifieke activiteiten.

Voor meer informatie neem contact op met BELEEFHETINDEBIEB.nl

 

Wat kunnen bezoekers  van de bibliotheek hiermee?

De bezoeker van de bibliotheek kan op verschillende manieren in aanraking komen met het infopakket. Op de website wordt bij de omschrijving van een activiteit een link geplaatst naar het bijbehorende infopakket en bij het infopakket een link naar de activiteit. Maar bezoekers kunnen ook gewoon grasduinen in alle infopakketten.

Om cocreatie te ondersteunen, worden bezoekers en lokale bibliotheken gestimuleerd bij de pakketten nieuwe bronnen aan te dragen. Nadat deze bronnen gecontroleerd zijn op geschiktheid door het redactieteam, worden ze toegevoegd aan de pakketten. Daarbij wordt vermeld dat het om cocreatie gaat.


Kennispartners

Bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben vaak veel kennis in huis. Als bibliotheek kunnen wij hen een platform bieden om deze kennis met burgers te delen. Voor bedrijven is dit interessant, want bibliotheken hebben een groot netwerk, zijn laagdrempelig, onafhankelijk en betrouwbaar.

Beleefhetindebieb.nl werft landelijk opererende bedrijven en maatschappelijke organisaties, die zich bereid hebben verklaard samen met de bibliotheken (een) activiteit(en) te verzorgen. Deze bedrijven noemen we kennispartners. Zij worden opgenomen in een database die door alle deelnemende bibliotheken geraadpleegd kan worden. Er is altijd een samenhang tussen de kennispartner, het infopakket en de activiteit.

Om de onafhankelijkheid van de bibliotheek te verzekeren, wordt in een overeenkomst vastgelegd dat bij de georganiseerde activiteit de door het bedrijf of organisatie gegeven informatie objectief, relevant en betrouwbaar is en dat reclame-uitingen alleen volgens bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.

 

Wat kunnen lokale bibliotheken met deze module?

Lokale bibliotheken kunnen in deze database kennispartners vinden om gezamenlijk een activiteit te organiseren. De kennispartner betaalt de bibliotheek om deze activiteit te mogen verzorgen. Bij de vermelding van de activiteit op de website wordt een link naar de kennispartner weergegeven.

Vanzelfsprekend kunnen lokale bibliotheken ook zelf bedrijven of organisaties aandragen en in de database toevoegen. Daarmee wordt het cultureel ondernemerschap van de lokale bibliotheek gestimuleerd.

Voor meer informatie neem contact op met BELEEFHETINDEBIEB.nl

 

 

 

 

 

 

Activiteiten

Datum Activiteit Plaats