Begrepen

Wilt u meer weten over Beleefhetindebieb?

ls bibliotheek weten we veel, maar zeker niet alles. We beschikken over bergen informatie, maar in de maatschappij bevindt zich veel meer kennis en kunde. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven en instellingen die hun deskundigheid met ons willen delen. Is uw organisatie vooruitstrevend en onderscheidend op welk kennisgebied dan ook en wilt u die kennis delen met een breed publiek? Heeft u b.v. waardevolle tips, een interessante visie, een innovatief product, testapparatuur of misschien een blik achter de schermen van uw bedrijf? Word dan kennispartner van de bibliotheek. De bibliotheek organiseert regelmatig lezingen, workshops, voorlichtingsdagen of demonstraties over zeer gevarieerde thema’s. De inbreng van uw bedrijf of organisatie kan daar aan bijdragen. Kennispartner van de bibliotheek zijn, biedt voordelen. Denk b.v. aan: - Exposure bij nieuwe en bestaande clientèle. De bibliotheek heeft landelijk 4 miljoen leden. Ook voor niet leden is de bibliotheek een laagdrempelige organisatie. Jaarlijks ontvangen de gezamenlijke bibliotheken zo’n 64 miljoen bezoekers. - Positieve associatie met het merk bibliotheek dat een naamsbekendheid geniet van bijna 100% en door zowel klanten als niet klanten een hoge betrouwbaarheid wordt toegedacht. - Een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. - Samenwerken met een instantie die lokaal sterk geworteld is in de samenleving en toch een landelijke dekking heeft van ruim 800 bibliotheekvestigingen. - U krijgt de gelegenheid uw eigen bedrijf of organisatie, product of dienst te profileren en meerwaarde toe te voegen d.m.v. uw kennis en/of kunde.

Meer informatie

Neem contact op via ons e-mailadres